Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ομοφυλοφιλία;

Η συνολική εικόνα του ερωτηματολογίου μας δείχνει ότι μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας μας ασχολείται με το ζήτημα της ομοφυλοφιλίας καθώς επίσης και με την επίδραση που αυτό έχει σε διάφορες πτυχές της ζωής. Το δείγμα ήταν τυχαίο ως προς την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το φύλο. Ερωτήθηκαν 211 άτομα στο mall του Αγίου Δημητρίου σε ποσοστό ανδρών – γυναικών 60-40 και το ηλικιακό φάσμα που αντιπροσωπεύει το δείγμα μας είναι ηλικίες από 20-40 ετών.

Το ερωτηματολόγιο περιέχει 9 ερωτήσεις κλειστού τύπου ( ΝΑΙ ή ΟΧΙ ) οι οποίες αρχικά απαντούν σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την προσωπική άποψη του κάθε ανθρώπου σχετικά με τι ακριβώς πιστεύει ότι είναι η ομοφυλοφιλία. Αναλυτικότερα, η πρώτη ερώτηση που θέτει σαν ερώτημα κατά πόσο η συζήτηση περί ομοφυλοφιλίας είναι κάτι που απασχολεί τον ίδιο, σε θετικές απαντήσεις, δηλαδή ΝΑΙ, συγκεντρώνει ποσοστό 39 %. Κάποιος θα μπορούσε να υποθέσει ότι το ποσοστό 39% είναι χαμηλό με το σκεπτικό ότι ίσως αυτό να υποδηλώνει αδιαφορία του δείγματος. Ωστόσο η λέξη ”απασχολεί” περιέχει μέσα της μια μεγαλύτερη έννοια για τον άνθρωπο που απαντά καθώς δεν έχει να κάνει με το εάν απλά έχει ακούσει γενικά και αόριστα για το ζήτημα αλλά κατά πόσο αυτό αλληλεπιδρά με τη δική του τη ζωή. Η δεύτερη ερώτηση η οποία ρωτά εάν η ομοφυλοφιλία είναι μια φυσιολογική έκφραση της σεξουαλικότητας, κατά ποσοστό 62% είναι καταφατική, ενώ η τρίτη , εάν η ομοφυλοφιλία αποτελεί ζήτημα ηθικής , έχει μόλις 28% θετικές απαντήσεις. Το συμπέρασμα σε στατιστικό επίπεδο που μπορούμε να εξάγουμε συγκρίνοντας τις δυο αυτές ερωτήσεις, είναι ότι δε φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ έκφρασης της σεξουαλικότητας και ηθικής. Με πιο απλά λόγια ο κόσμος φανερά πιστεύει ότι πλέον ο καθένας μπορεί να εκφραστεί όπως εκείνος πιστεύει και θέλει γύρω από το θέμα της σεξουαλικότητας. Με ακόμη πιο απλά λόγια ο καθένας στο κρεβάτι του μπορεί να έχει πλήρη ελευθερία.

Στη δεύτερη φάση του ερωτηματολογίου όπου οι ερωτήσεις σχετίζονται με την κοινωνία παρατηρούμε μεγάλη ομοιογένεια στις απαντήσεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες καθώς και μια ομοιομορφία στις απαντήσεις . Πιο συγκεκριμένα η τέταρτη ερώτηση ”συμφωνείτε με το σύμφωνο συμβίωσης?” η απάντηση είναι κατά 75% Ναι σχεδόν τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Οι επόμενες ερωτήσεις ”μπορούν τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια να υιοθετούν παιδιά όπως και τα ετερόφυλα?” και ”οι ομοφυλόφιλοι θέτουν σε κίνδυνο την οικογένεια?” έχουν 48% Ναι και 37% Ναι αντίστοιχα. Από αυτό το σημείο φτάνουμε στο συμπέρασμα που αναφέραμε και προηγουμένως, ότι δηλαδή οι τρείς αυτές απαντήσεις έχουν όντως ομοιομορφία μεταξύ τους. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, σε μια αντίθετη περίπτωση, όπου ο πολύς κόσμος απαντούσε με κατάφαση στο σύμφωνο συμβίωσης αλλά σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσε να δεχθεί οι ομοφυλόφιλοι να υιοθετούν παιδιά, θα είχαμε ανομοιογένεια (πράγμα κακό για την εγκυρότητα της έρευνας) . Επίσης, με την ίδια αποδοχή του συμφώνου συμβίωσης, εάν το δείγμα συμφωνούσε σε πολύ μεγάλο ποσοστό επάνω στο ότι οι ομοφυλόφιλοι θέτουν σε κίνδυνο το θεσμό της οικογένειας και πάλι θα παρατηρούσαμε σύγχυση απόψεων. Κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται και έτσι καταλαβαίνουμε απόλυτα τι έχει ο κόσμος κατά νου.

Στο τρίτο σκέλος όπου εξετάζουμε κατά πόσο πιστεύει ο κόσμος ότι η εκκλησία είναι αυστηρή ως προς τους ομοφυλόφιλους, απλά θα κάνουμε μια εγκεκριμένη επιβεβαίωση αυτών που ήδη έχουμε στο μυαλό μας. Ας δούμε όμως με μια γρήγορη ματιά τι είπε ο κόσμος. Το 67% πιστεύει ότι η ομοφυλοφιλία είναι ένας διαφορετικός τρόπος ζωής ο οποίος δε θα πρέπει να καταδικάζεται από την εκκλησία. Το 78% θεωρεί αυστηρή τη στάση της εκκλησίας σε σχέση με τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια και το 85% πιστεύει ότι η εκκλησία πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά ως προς τους ομοφυλόφιλους.

Πιστεύω ότι τα ποσοστά είναι πολύ μεγάλα και περαιτέρω σχολιασμός θα ήταν πλεονασμός. Σκοπός άλλωστε δεν είναι απλά να κάνουμε μια έρευνα η οποία θα έρθει να επιβεβαιώσει ή να καταρρίψει τις απόψεις τις δικές μας τις απόψεις ή άλλων. Σκοπός είναι να αφουγκραστούμε και να αναλογιστούμε το τι ακριβώς λέει η κοινωνία ώστε να μπορούμε να έχουμε ευκαιρίες για διάλογο και ωφέλιμη επικοινωνία.

Παρακάτω βλέπουμε τον πίνακα με τα στατιστικά αποτελέσματα καθώς και τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου.

1) Η συζήτηση περί ομοφυλοφιλίας είναι κάτι που σας απασχολεί?
2) Η ομοφυλοφιλία αποτελεί μια φυσιολογική έκφραση της σεξουαλικότητας?
3) Η ομοφυλοφιλία αποτελεί ζήτημα ηθικής?
4) Συμφωνείτε με το σύμφωνο συμβίωσης?
5) Τα ομόφυλα ζευγάρια είναι σε θέση να υιοθετούν παιδιά όπως και τα ετερόφυλα ζευγάρια?
6) Οι ομοφυλόφιλοι θέτουν σε κίνδυνο το θεσμό της οικογένειας?
7) Η ομοφυλοφιλία είναι ένας διαφορετικός τρόπος ζωής, ο οποίος δε θα πρέπει να καταδικάζεται από την εκκλησία?
8) Θεωρείτε αυστηρή την στάση της εκκλησίας σε σχέση με τους ομοφυλόφιλους?
9) Πιστεύετε ότι η εκκλησία πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά ως προς τους ομοφυλόφιλους?

Η γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων είναι η εξής:

 

Chart

 

Δημήτρης Παπαθανασίου

Στατιστικός Επιστήμονας

By | 2015-11-21T11:18:09+00:00 November 21st, 2015|ΚΟΙΝΩΝΙΑ|0 Comments

About the Author:

Giorgos studied Biology at the University of Patras, Greece and did his Master's in Philosophy of Science at the University of Athens. He works at the pharmaceutical sector while doing his PhD in Philosophy. Giorgos is the coordinator for "Imago Dei", a place where Christians and non-Christians meet to exchange opinions about their worldview and overall perception of reality.