Επιλογή Σελίδας
Γιώργος Κανταρτζής

Ο Γιώργος Κανταρτζής έχει αποφοιτήσει από το Ελληνικό Βιβλικό Κολλέγιο και αυτή τη στιγμή φοιτά στο Reformed Theological Seminary (MDiv).

Αγαπημένη του φράση είναι:

"Creatures of a day! What is someone? What is no-one? Man is the dream of a shadow."
"ἐπάμεροι τί δέ τις; τί δ᾽ οὔ τις; σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος" (Πίνδαρος)